SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
52. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
51. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
50. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Delnice, Delnice
49. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Domskog odbora Doma učenika Sušak, Rijeka
19. Odluka o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu
18. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijelova nekretnina oznaka č.zem. 251 i č.zem. 252 u k.o. Cres, u vlasništvu Grada Cresa
17. Zaključak o sporazumnom raskidu Predugovora o osnivanju prva građenja s društvom Pojada d.o.o.
16. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture između Grada Cresa i društva Grabar d.o.o.
15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Creskog muzeja
14. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o postupku upisa djece u pedagošku 2019./2020. godinu
13. Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa
12. Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Grada Cresa za 2018. godinu
11. Odluka o zaštiti izvorišta Jezero Vrana na otoku Cresu
36. Plan motrenja, čuvanja I ophodnje otvorenog prostora I građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja I širenja požara za 2019. godinu, na području Grada Mali Lošinj
35. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj za 2019. godinu
34. Financijski plan za požarnu sezonu u 2019. godini
33. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2019. godinu
32. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2019. godini
37. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
36. Odluka o Izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski
35. Odluka o davanju u zakup javne površine
34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javnih tržnica na malo
32. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastructure za 2018. godinu
31. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
30. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu
30. Odluka o dodjeli sponzorstva Visokoj poslovnoj školi PAR
29. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za razvoj
28. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije
27. Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije
27. Opći uvjeti parkiranja na uređenim javnim površinama
26. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
25. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
24. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
23. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
20. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
19. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
18. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
17. Odluka o dopuni Odluke lokacijama privatnih parkirališta
16. Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
14. Odluka o namjeni poslovnog prostora
33. Zaključak o uvrštavanju projekta »Otkup zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba u Poduzetničkoj zoni Miklavija« u 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu
32. Zaključak o uvrštavanju projekta »Unutrašnje uređenje zgrade Općine Matulji« u 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu
31. Odluka o upravljanju reciklažnim dvorištem
30. Odluka o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji
29. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
28. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji
27. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
17. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2018. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
14. Odluka Urbroj: 2112-05-01-18-9
13. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr