SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
81. Odluka o usvajanju elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta »Jezero Vrana« na otoku Cresu
80. Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Cresa
79. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Grada Cresa
78. Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Cresa
77. Odluka o komunalnoj naknadi
76. Odluka o dodjeli javnih priznanja
75. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa
122. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Raba
84. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini
83. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
80. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2019. do 2021. godine
79. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2019. godinu
78. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2018. godinu
77. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
76. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2019. godinu
75. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu
74. Proračun Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
73. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2019. godini
72. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
71. Program o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2019. godinu
70. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
69. Prorogram korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
68. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
67. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini
66. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini
65. Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018. godini
64. Odluka o postavi urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat
63. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini
62. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
61. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
60. Odluka o komunalnoj naknadi

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr