SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
56. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) za obračun komunalne naknade
55. Odluka o komunalnoj naknadi
54. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu
53. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
52. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
51. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
50. Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2018. godinu
49. Program poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva za 2019. godinu
48. Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu
47. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
46. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu
98. Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Gradske uprave Grada Raba
52. Odluka o komunalnoj naknadi
51. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
50. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
49. Program javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2019. godinu
48. Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu
47. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu
46. Program gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu
45. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu
44. Plan razvojnih programa Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
43. Proračun Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu
42. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini
41. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
40. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
39. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu
35. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
34. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
33. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
32. Odluka o lokalnim porezima
31. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
30. Odluka o komunalnoj naknadi
46. Zaključak Urbroj: 2156/04-01-3-02-18-0002
45. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
44. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
43. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2019. godini
42. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
41. Odluka o komunalnoj naknadi
40. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
66. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Omišalj u 2019. godini
65. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje ulica i trgova
64. Odluka o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)
63. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj
62. Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora
61. Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade
60. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj u 2019. godini
59. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama
58. Program mjera za nova zapošljavanja
57. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2019. godinu
56. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
55. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
54. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2019. godinu
53. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu
52. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2019. godinu
51. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2019. godinu
50. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
49. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
48. Proračun za 2019. i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu
47. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za III. i IV. tromjesečje 2018. godine
46. Prve Izmjene Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
45. Prve Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2018. godinu
44. Treće Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
43. Treće Izmjene i dopune Programa u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2018. godinu
42. Treće Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
41. Treće Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
40. Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
59. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr