SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
134. Rješenje o određivanju brojčane oznake za Općinu Lopar na području Primorsko-goranske županije
118. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu
117. Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i športskog prostora u ustanovama odgoja i školstva
116. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2007. godini
69. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2007. godinu
68. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2007. godinu
67. Socijalni program Općine Fužine za 2007. godinu
66. Četvrta izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2006. godinu
65. Četvrta izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2006. godinu
64. Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
63. Plan Proračuna za 2007. - 2009.
62. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2007. godinu
61. Plan proračuna Općine Fužine za 2007. godinu
60. IV. izmjene i dopune Proračuna za 2006. godinu
21. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
20. Projekcija Proračuna Općine Matulji za 2007. - 2008. - 2009. godinu
19. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2007. godinu
18. Proračun Općine Matulji za 2007. godinu
44. Dobitnici nagrada Općine Punat za 2006. godinu
43. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
42. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
41. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Puntarske zaklade za starije osobe
40. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
39. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
38. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
37. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
36. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
35. Odluka o promjeni osnivača, naziva, sjedišta, djelatnosti i sastava Upravnog vijeća ustanove Centar za mediteransku poljoprivredu
34. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2007. godinu
33. Plan proračuna Općine Punat za 2007. godinu
32. III. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Punat za 2006. godinu
44. Program javnih potreba u kulturi za 2007. godinu
43. Program javnih potreba u sportu za 2007. godinu
42. Program javnih potreba u školstvu za 2007. godinu
41. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2007. godinu
40. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2007. godinu
39. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
38. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
37. Odluka o prihvaćanju Glavnog plana razvoja turizma Primorsko - goranske županije
36. Odluka o trećoj izmjeni dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu
41. III. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu
40. III. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2006. godinu
39. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja i vatroga
38. Plan raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe, komunalne naknade komunalnog doprinosa i šumske rente za 2007. godinu
37. Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu
36. Plan javne nabave Općine Vinodolske za 2007. godinu
35. Plan nabave dugotrajne imovine za 2007. godinu
34. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu na području Općine Vinodolske
33. Godišnji program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2007. godinu
32. Projekcija Proračuna Općine Vindolske za 2008. - 2009. godinu
31. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2007. godinu
30. Proračun Općine Vinodolske za 2007. godinu
29. II. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2006. godinu
28. II. izmjene i dopune Proračuna za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr