SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
131. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za buffet »Lučica«, Grad Crikvenica
115. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke
114. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
113. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
112. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
111. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
110. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
109. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
108. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
107. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
106. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
105. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
104. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
103. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
102. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
101. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
100. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
99. Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku
98. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području
97. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Pećine
96. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Eugen Kumičić«
95. Odluka o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
94. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi«
36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
34. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) za izračun komunalne naknade za 2007. godinu
33. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2006. godinu
32. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu
31. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu
30. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Vrbovskog za 2006. godinu
57. II. izmjene Godišnjeg programa zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2006. godinu
56. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2006. godini
55. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2006. godini
54. II. izmjene Plana nabave za robe, radove i usluge za 2006. godinu
53. II. izmjene Plana razvojnih programa u 2006. godini
52. I. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj za 2006. godinu
51. I. izmjene Godišnjeg programa javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2006. godini
50. I. izmjene Godišnjeg programa razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2006. godini
49. Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
48. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
47. II. izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2006. godinu
59. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
32. Pravilnik o unutarnjem redu
59. Socijalni program Općine Viškovo za 2007. godinu
58. Program javnih potreba u športu Općine Viškovo u 2007. godini
57. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo u 2007. godini
56. Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine
55. Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
54. Program gradnje objakata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu
53. 3. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine
52. 3. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
51. 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu
50. Odluka o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo
49. Zajednički plan radnih mjesta (2007. - 2009.)
48. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu
47. Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2008. i 2009. godinu
46. Proračun Općine Viškovo za 2007. godinu
45. 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr