SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
64. Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada
63. Treća izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
62. Treća izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
61. III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2006. godinu s projekcijom za 2007. i 2008. godinu
60. III. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2007. i 2008. godinu
59. III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2006. godinu
20. II. izmjena Proračuna Grada Čabra za 2006. godinu
42. Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina kao i jedinici lokalne samouprave
41. II. izmjene i dopune Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica
40. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
39. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
38. Odluka o najmu stanova u vlasništvu Grada Delnica
37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica
36. Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Delnica
35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
34. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu
63. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog
62. Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republi
61. Odluka o izmjeni Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Malog Lošinja
60. Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade
54. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Baška
53. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
52. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2006.
51. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2006. godini
50. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
49. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
47. Zaključak o utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog mjesta i drugih naknada za uslug
46. Odluka o grobljima
45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog načelnika i naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela
58. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Fužine za četverogodišnje razdoblje od studenoga 2006. godine do studenoga
57. Odluka o usvajanju Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
56. Izvješće o stanju u prostoru za područje Općine Fužine za razdoblje od lipnja 2005. godine do studenoga 2006. godine
55. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
54. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
35. Odluka o donošenju Projekta ukupnog razvoja Općine Ravna Gora 2006. - 2011.
34. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
33. Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
32. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu
31. Proračun Općine Ravna Gora za 2007. godinu
31. Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Vrbnik za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr