SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
67. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred turističkog naselja »Bučanje«
66. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu »Rokan« u Selcu
65. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Ičići Grad Opatija
30. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Malog Lošinja
29. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga
26. Odluka o određenju zone za organiziranje zabavnih priredbi
25. Odluka o razrješenju i izboru člana Nadzornog odbora Društva »Dundovo« d.o.o. za trgovinu i usluge
24. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Raba
23. Godišnji obračun Proračuna Grada Raba za 2005. godinu
25. Odluka o osnivanju poduzetničkog centra i prihvaćanju Prijedloga izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
24. Odluka o prihvaćanju dopune Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
23. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2006. godinu
22. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2006. godinu
21. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2006. godinu
20. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2006. godinu
19. Odluka o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganja u razvoj malog gospodarstva
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
17. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2005. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
15. Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2005. godinu
14. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
13. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog
34. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Općine Baška
38. Odluka o izboru zamjenika člana Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda
37. Odluka o razrješenju zamjenika člana i izboru člana Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda
36. Odluka o razrješenju člana Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda
35. Odluka o izboru člana Mandatne komisije
34. Odluka o razrješenju člana Mandatne komisije
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva Općine Klana
32. Program javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2006. godinu
31. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu
30. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu
29. I. izmjene Proračuna Općine Klana za 2006. godinu
28. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu
27. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu
26. Odluka o izboru člana Odbora za društvene djelatnosti
25. Odluka o razrješenju člana i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
24. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
23. Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
22. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
21. Odluka o prestanku mandata vijećniku Općinskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
13. Odluka o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu
12. Odluka o izmjeni Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
11. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
23. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
22. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lovran
21. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran
23. Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu radnog vremena Upravnog odjela Općine Omišalj
22. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu plana intervencija Općine Omišaljl
21. Odluka o dodjeli nagrade Općine Omišalj za sportsko postignuće međunarodne vrijednosti i značaja
20. Odluka o dodjeli nagrade Općine Omišalj za sportsko postignuće međunarodne vrijednosti i značaja
19. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
18. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
17. Odluka o dodjeli nagrade Općine Omišalj za životno djelo
16. Odluka o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj
24. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine
23. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2005. godinu
2. GKTD MURVICA D.O.O. - Izmjena i dopuna Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine« broj 9/06)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr