SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja - korisnika usluga
10. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
9. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
8. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
7. Odluka o I. (prvim) izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2006. godinu
6. Zaključak o usvajanju izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa
5. Zaključak o usvajanju izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
4. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu
21. Odluka o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja
20. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja
18. Odluka Ur.broj 2213/01-01-06-5
17. Odluka o imenovanju članova Komisije za popise birača Grada Malog Lošinja
16. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Malog Lošinja
15. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Malog Lošinja
14. Rješenje o imenovanju novih članova u Odboru za očuvanje i uređenje prirode i zaštitu okoliša
13. Odluka o povećanju broja članova u Odboru za očuvanje i uređenje prirode i zaštitu okoliša
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja
11. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Malog Lošinja
10. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Malog Lošinja
9. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2005. godinu
8. Godišnji obračun Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu
Ispravak Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2005. godinu
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu
9. I. izmjene Plana proračuna Grada Opatije za 2006. godinu
8. I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
6. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2005. godinu
4. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu
16. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za popis birača
15. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
14. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
13. Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta
11. Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
7. Odluka o izmjeni Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
4. Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2005. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
23. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
22. Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
21. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
20. Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
19. Odluka o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Vijeća
18. Odluka o imenovanju članova Općinskog poglavarstva Općine Mrkopalj
17. Odluka o imenovanju zamjenika općinskog načelnika Općine Mrkopalj
16. Odluka o imenovanju općinskog načelnika Općine Mrkopalj
15. Odluka o plaći Općinskog načelnika, predsjednika Općinskog vijeća, naknadama za rad članova Općinskog poglavarstva
14. Poslovnik Općinskog poglavarstva
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
12. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr