SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2006. godinu
8. Odluka o izmjenama Odluke o plaćama djelatnika gradske uprave
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba
23. Odluka o izmjeni Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
20. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama
19. Odluka o nagradama prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima
18. Odluka o davanju koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području Grada Rijeke
17. Odluka o određivanju imena ulice na području Grada Rijeke
16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice Lopača
15. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednice i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
14. Odluka o dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke
13. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2006. godini
12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
28. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
27. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
26. Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Brod Moravice
25. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Bord Moravice
24. Odluka o izboru načelnika Općine Brod Moravice
23. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
22. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
21. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
20. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
6. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2005. godinu
5. Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2006. godinu
13. Odluka o dozvoli korištenja općinskog grba
15. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj
14. Odluka o izboru Odbora za javna priznanja
13. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
12. Izmjene Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2006. godinu
11. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2006. godinu
10. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
9. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
8. Financijski plan razvojnih programa kapitalne pomoći
7. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2006. godinu
6. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine
5. Godišnji obračun Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu
21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Povjerenstva za zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Viškovo
20. Odluka Ur. broj 2170-09-06-1-24
19. 1. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine
18. 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine
17. 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu
16. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proračun, financije i investicije
15. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
14. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu
13. Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr