SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
35. I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Čabra za 2005. godinu
81. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2005. godinu
80. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu
79. III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
78. II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
77. 3. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu
219. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje sportskih objekata
46. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
45. Rješenje o izboru jednog člana Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog
44. Rješenje o razrješenju jednog člana Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog
43. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
42. Program održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu
41. Izmjene Programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2005. godinu
40. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2006. godinu
39. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Vrbovskog za 2005. godinu
38. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Vrbovskog za 2005. godinu
37. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
50. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
49. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2005. godinu
26. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
25. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
43. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji
42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji
41. Odluka o visini spomeničke rente
31. Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu
30. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu
28. Program javnih potreba iz socijalne skrbi za 2006. godinu
27. Program javnih potreba u športu za 2006. godinu
26. Program javnih potreba u kulturi za 2006. godinu
25. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu
24. Proračun Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu
23. II. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu
23. Odluka o neprihvaćanju Cjenika usluge opskrbe pitkom vodom i naknade za regionalni vodovod i Cjenika usluge odvoza kućnog smeća
38. Odluka o socijalnoj skrbi
1. Ispravak Odluke o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade za 2006. godinu
55. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na groblju u Rogima
54. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2005. god
53. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005.
52. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu
51. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2005. godinu
50. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2005. godinu
49. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2005. godinu
48. Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
47. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2005. godinu
23. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
22. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
21. Izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik (objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 34/05)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr