SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
38. Rješenje o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Girice« Cres
61. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
60. Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade za 2006. godinu
59. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog registraturnog gradiva
58. Odluka o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice
57. Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregija Gorski kotar«
56. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica
55. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Statuta Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01)
54. Odluka o naknadama za rad vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela
53. Rješenje o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
52. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Mandatne komisije
51. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
50. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
26. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B)
25. Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
24. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
23. Odluka o izboru članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
22. Odluka o visini spomeničke rente
21. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu
60. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
59. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu
58. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
57. Rješenje o izboru predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
56. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za popis birača
55. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih kredita
38. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba
37. Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća i članova Poglavarstva Grada Raba
36. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba
148. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini
147. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
146. Izmjene i dopune Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke
35. Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe
34. Rješenje o izboru Odbora za statutarno- pravna pitanja
33. Rješenje o izboru Odbora za međunacionalne odnose
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima stipendiranja nadarenih studenata
31. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog
32. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora »Komunalca« d.o.o. Delnice
31. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Fužine
17. Odluka o ustroju jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve
38. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Ravna Gora i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća općine
37. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Ravna Gora za 2005. godinu
36. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiji Općine Ravna Gora
35. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr