SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
20. Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti gradonačelnika
19. Odluka o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra
30. Rješenje o razrješenju i izboru članova Socijalnog vijeća
29. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za suradnju jedinica lokalne samouprave Gradskog vijeća Grada Cresa
28. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa
27. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
26. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
25. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
24. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
23. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2005./2008. godine
22. Izvješće o stanju u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2003. - 2004. godine
20. Odluka o profesionalnom obnašanju dužnosti zamjenika gradonačelnika
19. Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
18. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
28. Odluka o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave
27. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti
26. Odluka o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
25. Odluka o izboru Odbora za komunalno gospodarstvo
24. Odluka o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja
23. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
22. Odluka o izboru Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
21. Odluka o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću
20. Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću
19. Odluka o izboru članova Poglavarstva Grada Krka
18. Odluka o imenovanju Komisije za popis birača
29. Zaključak o imenovanju Komisije za poslovni prostor
28. Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća
27. Rješenje o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena javnih usluga
26. Odluka o osnivanju radnih tijela
31. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša
30. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran
29. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose
28. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća općine
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
26. Poslovnik Općinskog poglavarstva
35. Rješenje o imenovanju članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji
34. Rješenje o imenovanju članova Komisije za poslovni prostor i stambene poslove Općinskog vijeća Općine Matulji
33. Rješenje o imenovanju članova Komisije za predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Općine Matulji
32. Rješenje o imenovanju članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća Općine Matulji
31. Rješenje o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji
30. Rješenje o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji
29. Rješenje o imenovanju članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji
28. Rješenje o imenovanju članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju Općinskog vijeća općine
27. Odluka o izboru zamjenika vijećnika
26. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
25. Odluka o izboru zamjenika vijećnika
24. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
23. Odluka o izboru zamjenika vijećnika
22. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
21. Odluka o izboru zamjenika vijećnika
20. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
19. Odluka o izboru zamjenika vijećnika
18. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
17. Rješenje o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Matulji
17. Odluka o I. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2005. godinu
16. Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2005. godini
21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
34. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela
32. Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
31. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
30. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr