SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Financijski plan Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2005. godinu
35. Odluka o osnivanju Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku Brodogradilišta »Krk«
33. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za plažu od crkve sv. Mikule do vile »Kimen«
32. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za plažu »Balustrada« u Crikvenici
8. Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu
13. Zaključak o odobravanju povećanja temeljnog kapitala društva - Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.
19. Odluka o izboru osobe kojoj će se ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete
18. Odluka o prihvaćanju aneksa Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog i Plana zaštite od požara
17. Odluka o donošenju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog
16. Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog
15. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam
13. Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2004. godinu
18. Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
17. Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta
16. Odluka o uređenju prometa u mjestu Baška
15. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2005. godinu
7. Odluka o davanju Suglasnosti na Odluku Općinskog poglavarstva Općine Čavle
6. Odluka o Detaljnom planu uređenja Sportskog centra Mavrinci
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Čavle
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004.
9. Odluka o davanju ovlasti »Credo Banci« d.d. Split, Podružnica Rijeka za obračun i naplatu naknade Poreznoj upravi
8. Odluka o poticajima za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2004.
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje vozila
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području Općine Omišalj
3. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2005. godinu
2. Izmjene i dopune Proračuna za 2005. godinu
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2004. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr