SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
10. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
9. Odluka o utvrđivanju trgovačkog društva od posebnog interesa za Grad Cres
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa
6. Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Grada Cresa
5. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu
4. Zaključak o usvajanju izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
3. Zaključak o usvajanju izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa
2. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu
11. Odluka br. 2112-01-05-14
10. Odluka o prihvaćanju povećanja cijena za radove na održavanju nerazvrstanih cesta
9. Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Grada Delnica
8. Odluka o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini
6. Izvješće za 2004. godinu o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od četiri godine
5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1 i K-2
4. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2004.
16. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
15. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
13. Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
12. Odluka o prihvaćanju investicijskih ulaganja (inv. radovi i oprema) u višenamjensku dvoranu - kino
11. Odluka o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje investicijskih radova i nabavku opreme za višenamjensku dvoranu
10. Izmjene Plana Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu
9. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
8. Izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2004. godinu
6. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2004. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
4. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
11. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
10. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
9. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu
8. Izmjena Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu
7. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu
6. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Omišalj za 2004. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr