SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
13. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Primorsko-goranske županije
12. Odluka o određivanju službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada troškova vijećnicima Gradskog vijeća i članovima Gradskog poglavarstva
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova
1. Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
8. Zaključak 2107/02-01-05-3
7. Zaključak broj 2107/02-01-05-4
6. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu
5. Odluka o prestanku i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
6. Odluka o imenovanju direktora Trgovačkog društva »Sorinj« d.o.o.
5. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba
3. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
2. Odluka o usvajanju Programa vodoopskrbe, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja komunalnog otpada
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja - korisnika usluga
12. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
11. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
10. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
9. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
8. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
7. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo
6. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Vrbovskog
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2005. godinu
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Vrbovskog
1. Odluka o određivanju posebne službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
2. Odluka o raspodjeli rezultata
1. Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2004.
4. Odluka o korištenju viška sredstava iz 2004. godine
3. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2004. godinu
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2004. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu
2. Zaključak o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Vrbnik
1. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr