SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
134. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2005. godinu
47. Odluka o dopuni Odluke o plaćama djelatnika gradske uprave
46. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba
30. Program održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2005. godinu
29. Odluka o prihvaćanju Prijedloga izjave o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
28. Odluka o izboru pravnih osoba kojima će se ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
26. Odluka o socijalnoj skrbi
25. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2005. godinu
24. Proračun Grada Vrbovskog za 2005. godinu
56. Plan 2005. I. - III. Plana rasporeda sredstava udruga i političkih stranaka
55. Plan 2005. I. - III. Plana rasporeda sredstava športa
54. Plan 2005. I. - III. Plana rasporeda sredstava Socijalnog programa
53. Plan 2005. I. - III. Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture
52. Odluka o privremenom financiranju Općine Lovran za razdoblje siječanj-ožujak 2005. godine
51. III. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture
50. III. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava Socijalnog programa
49. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2004. godinu
48. II. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini
47. Druge izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2004. godini
46. Odluka o ispravku II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2004. godinu
27. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu
26. Program javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica za 2005. godinu
25. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
24. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
23. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Malinska - Dubašnica
18. II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu
17. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu
16. Projekcija Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. - 2007. godinu
15. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu
14. Proračun Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu
13. II. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu
14. Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Mrkopalj
37. Odluka o socijalnoj skrbi
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
35. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
34. Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu
33. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu
32. Pregled proračuna Općine Omišalj za razdoblje 2003. - 2007. godine
31. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu
30. Proračun Općine Omišalj za 2005. godinu
30. Izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
29. Odluka o porezu na nekorištene poduzetničke nekretnine
28. Odluka o prihvaćanju Aneksa Plana zaštite od požara temeljem procjene ugroženosti od požara Općine Vrbnik
27. Odluka o određivanju službenika za informiranje
26. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Vrbnik
25. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
24. Odluka o osnivanju povjerenstva za zaštitu potrošača
23. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz otpada
22. Odluka o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik
21. Odluka o kupnji stanova iz programa društveno poticane stanogradnje
20. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2005.
19. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz st. 1. članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2005. godini
18. Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača na području Općine Vrbnik
17. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2005. godinu
16. Odluka o Proračunu Općine Vrbnik za 2005. godinu
15. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrbnik za 2004. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr