SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
53. Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite jezera Vrana
52. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 92/1 k.o. Cres
51. Odluka o utvrđenju najpovoljnije ponude na natječaju za osnivanje prava građenja
50. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu
77. Odluka o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
81. Izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2018. godinu
80. Izmjene Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini
27. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja »Rekonstrukcija građevine javne namjene u društveno-kulturni centar za djecu i mlade - Škola mira«
26. Poslovnik o radu Stozžera civilne zaštite Općine Mrkopalj
25. Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Mrkopalj
24. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Mrkopalj i njegovog zamjenika
23. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mrkopalj za 2018. godinu
22. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2016. i 2017. i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Mrkopalj za period od 2018. do 20121. godine
21. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj
20. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj
51. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat
50. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
49. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punat za 2018. godinu
48. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
47. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
46. Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Punat
84. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva Vrbenicum d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr