SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
67. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Raba
26. Zaključak teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenje Općine Baška
36. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno
35. Odluka o ukidanju statusa dijela javnog dobra u općoj upotrebi
34. Odluka Ur.broj: 2142-04-01-18-5
33. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dobrinj
32. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina
31. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Dobrinj
30. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za razdoblje 2017.-2022. godine
29. I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2018. godini
28. I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2018. godini
27. I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2018. godinu
26. I. Izmjene godišnjeg Programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2018. godini
25. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2018. godini
24. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2018. godinu
23. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2018. godini
22. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
21. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
20. I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2018. godini
19. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2018. godini
18. Izmjene Proračuna za 2018. godinu i Projekcije za 2019.-2020.
42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
41. Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat
40. Odluka o poništenju Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat
39. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Punat
38. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
37. Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat za 2017. godinu
36. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr