SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
52. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
51. Odluka o odabiru izvođača za obavljanje komunalnih djelatnosti na održavanju obale i održavanju javnih površina u 2018. godini, uklanjanju olupina i neregistriranih vozila i plovila s javnih površina
50. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
49. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja
48. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja
47. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada mali Lošinj
46. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog porostora
45. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
44. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
43. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
44. Plan prijma u službu za 2018. godinu
19. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
18. Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
17. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
16. Odluka o dopuni Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
15. Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
14. Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
13. Odluka o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
12. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
24. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za 2017. godinu
34. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
25. II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr