SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
103. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor najuspješnijih lovačkih udruga - lovozakupnika na području Primorsko-goranske županije
102. Pravilnik o kriterijima za izbor najuspješnijih lovačkih udruga - lovozakupnika na području Primorsko-goranske županije
30. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
39. Odluka o dopuni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Cresa
30. Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
29. Odluka o određivanju službenika za informiranje
28. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Crikvenice
27. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
26. Odluka o komunalnom doprinosu
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
17. Odluka o izmjeni Odluke o pravima vijećnika, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika...
16. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra
47. Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
46. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2004. godinu
43. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata
42. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu
41. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu
32. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
31. Odluka o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
29. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
28. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz otpada
27. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
24. Odluka o stimuliranju poduzetnika koji koriste poticajne programe razvoja malog gospodarstva
38. Zaključak o davanju suglasnosti KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.
37. Odluka o dopuni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
36. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz otpada
35. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
34. Odluka o komunalnom doprinosu
33. Odluka o komunalnim djelatnostima
100. Odluka o izboru člana Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke
99. Odluka o razješenju člana Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke
98. Odluka o izboru člana Školskog odbora Osnovne škole »Pećine« Rijeka
97. Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole »Pećine« Rijeka
41. Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
40. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
39. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
38. Odluka o stavljanju izvan snage Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata
18. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Brod Moravice
17. Odluka o određivanju posebne službene osobe mjerodavne za ostvarivanje prava na pristup informacijama
16. Odluka o proglašenju »Komunalca« d.o.o. Delnice kao tvrtku od posebnog interesa za Općinu Brod Moravice
23. Odluka o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih voda
22. Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Fužine
15. Odluka o komunalnom doprinosu
14. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa
42. Odluka o visini spomeničke rente
41. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Viškovo
40. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr