SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
15. Plan prijma u službu u Upravne odjele Grada Kastva za 2018. godinu
14. Program de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2018. godini
13. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva
12. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kastva
11. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva
10. Odluka o kupnji nekretnina
9. Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
8. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu
7. Statut Grada Kastva
6. Odluka o financiranju programa obavezne predškole
5. Zaključak o ispravci tehničke greške u grafičkom dijelu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1)
11. Dopuna Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu
10. Ispravak Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture
9. Ispravak Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Marina
10. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog
9. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog
8. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
7. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Novog Vinodolskog
9. Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Raba
8. Odluka o vrijednosnom usklađenju osnovnih sredstava - plinovod, vodovod, kanalizacija
7. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
6. Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba
5. Izmjene i dopune Statuta Grada Raba
4. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini
8. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška
7. Odluka o Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška
6. Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška
12. Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr