SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
90. Program utroška šumskog doprinosa
89. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2018. godinu
88. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
87. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2018. godinu
86. Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2018. godinu
85. Program javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2018. godinu
84. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2018. godinu
83. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u Općini Čavle
82. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
81. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu
80. Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2018.-2020. godine
79. Proračun Općine Čavle za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
78. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
77. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
76. Odluka Urbroj: 2170-03-17-01-19
75. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
74. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
73. Odluka o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole Čavle
72. Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle
71. Odluka o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle
70. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju proizvodne zone Soboli I2
69. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Općine Čavle
68. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle
67. Odluka o dopuni Odluke o načinu obilježavanja blagdana i spomendana
61. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini
60. Odluka o sufinanciranju izgradnje pretovarne stanice za miješani komunalni otpad na lokaciji Treskavac
59. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama
58. Odluka o izboru članova Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
57. Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Dobrinj
56. Odluka o raspoređivanju sredstava za redotio financiranje političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2018. godini
57. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
56. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
55. Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
54. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
53. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
52. III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
51. IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
50. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
49. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
61. Odluka o zaduživanju Općine Punat
60. Odluka o Izmjeni Odluke i sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane
59. Odluka o financiranju uređenja okoliša zgrade i školske sportske dvorane u sklopu projekta »Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr