SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
215. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
214. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja
213. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini
212. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
211. Odluka o izboru člana Odbora za kulturu
210. Odluka o razrješenju članice Odbora za kulturu
209. Odluka o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
208. Odluka o izboru članova Vijeće seniora Primorsko-goranske županije
207. Odluka o razrješenju i imenovanju članica Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
206. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
205. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije
204. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred vile Ariston, Grad Opatija
203. Odluka o sufinanciranju projekta energetska obnova osam školskih zgrada
202. Odluka o dopuni Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
201. Odluka o davanju ovlasti Županu Primorsko- goranske županije za potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
200. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove »Regionalna energetska agencija Kvarner«
199. Odluka o osnivanju Ustanove »Regionalna energetska agencija Kvarner«
198. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije«
197. Odluka o osnivanju Javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije«
196. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
195. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018 i 2019. godinu
194. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2018. godinu
193. Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
74. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice, Mali Lošinj
73. Odluka o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja, Mali Lošinj
53. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski
52. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog
51. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti - dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski
50. Zaključak Urbroj: 2107/02-04-17-6
49. Zaključak Urbroj: 2107/02-04-17-7
32. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar
81. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine
80. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
79. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2018. godinu
78. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
77. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
76. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2018. godinu
75. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
74. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
73. Plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2018. godinu
72. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2018. godinu
71. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za IV. tromjesečje 2017.
70. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu
69. Proračun Općine Omišalj za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
68. Treće Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
67. Treće Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2017. godinu
66. Treće Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
65. Treće Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
64. Prve Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
63. Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
62. Prve Izmjene Plana raspodjele sredstava spoemničke rente za 2017. godinu
61. Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu
60. Odluka o pristupanju Općine Omišalj Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
59. Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Općine Omišalj
58. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Omišalj
58. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2017. godinu
57. Odluka o poništenju postupka davanja koncesija
56. Odluka o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
55. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini
3. Zaključak o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.
2. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.
1. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr