SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
99. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
98. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije marikulture uvala Veli bok, otok Cres
29. Izmjene i dopune Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za područje Grada Bakra
28. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2004. godinu
27. Odluka o komunalnom doprinosu
26. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru
25. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture
24. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar«
23. Odluka o osnivanju javne ustanove pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar«
22. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i učenika
21. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Bakra
20. Odluka o određivanju službenika za informiranje
55. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
54. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
53. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
52. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
51. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
50. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
49. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
48. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
47. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
46. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
45. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
44. Odluka o komunalnom doprinosu
43. Odluka o imenovanju ulice
42. Odluka o prihvatu anexa Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara
41. Odluka o priključenju na plinovodni sustav
96. Izmjene i dopune Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
95. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
37. Odluka o Detaljnom planu uređenja »Park Marijan - Pod brigom«
18. Odluka o provođenju nagodbi s dužnicima
10. Odluka o dodjeli građevinskih zemljišta na području Općine Jelenje članovima obitelji poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja
32. II. izmjene Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
31. II. izmjene Proračuna Općine Klana za 2004. godinu
23. Rješenje o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Lovran i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
19. Odluka o određivanju službenika za informiranje
28. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi
27. Popis trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Ravna Gora
26. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Ravna Gora za 2004. godinu
25. Ispravak Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu
33. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Skrad
32. Odluka o određivanju posebne službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
31. Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Skrad
30. Odluka o naknadama za korištenje i održavanje groblja u Divjakama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr