SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
172. Ispravak Odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primosko-goranske županije
171. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bakar, Bakar
69. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
68. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
67. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
66. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
65. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
64. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
63. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
62. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
61. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017.-2019. godine
60. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
43. Odluka o II. Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
42. Odluka o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novog Vinodolskog
41. Rješenje o izboru članova Komisije za imenovanja ulica i trgova
40. Rješenje o izboru Socijalnog vijeća
39. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine
38. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16)
37. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
77. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2017. godinu
76. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2017. godinu
75. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
74. Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
73. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Raba
72. Odluka o kupnji nekretnine označene kao k.č. 1424/3 k.o. Rab-Mundanije
71. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije, opremanja i uređenja sportskih igrališta i dvorana na području G
70. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Sorinj
69. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt proširenja, izgradnja, rekonstrukcija i uređenje groblja na području Grada Raba
68. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt izgradnje, rekonstrukcije, sanacije, uređenja i opremanja plaža na području Grada Raba
67. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2017. godinu
66. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu
44. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Rupa
52. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
51. Odluka o kupnji nekretnine k.o. Grižane
50. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2017. godinu
46. Odluka o imenima ulica i trgova na području naselja Garice i Kampelja
45. Odluka o prestanku mandata zamjeniku člana Općinskog vijeća i nastavku obnašanja dužnosti člana u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
44. Odluka o Izmjenama Odluke o sastavu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
43. Odluka o Izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
42. Odluka o imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
41. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u Skupštinu Ponikve voda d.o.o. Krk
40. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u Skupštinu Ponikve usluge d.o.o. Krk
39. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u Skupštinu Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk
38. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u Skupštinu Radio otok Krk d.o.o.
37. Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik
36. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vrbnik
35. Odluka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
34. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturei za razdoblje siječanj-lipanja 2017. godine
33. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skbri za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine u Općini Vrbnik
32. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine u Općini Vrbnik
31. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 1-6 2017. godinu u Općini Vrbnik
30. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr