SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
85. Odluka o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci
84. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno- pravna pitanja
83. Odluka o izboru potpredsjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
82. Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
81. Odluka o izboru predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
35. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
34. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
33. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
43. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija
42. Odluka o izboru Nadzornog odbora Društva Parkovi d.o.o.
41. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva Opatija 21 d.o.o.
40. Odluka o izboru Nadzornog odbora Društva Opatija 21 d.o.o.
39. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora i prijedlog člana Nadzornog odbora Liburnijske vode d.o.o.
38. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora i prijedlog člana Nadzornog odbora Komunalac d.o.o. Opatija
24. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u 2017. godini
23. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2017. godini
45. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
44. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić
43. Odluka o imenovanju članova Stožera Civilne zaštite Općine Čavle
42. Odluka o imenivanju Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
41. Odluka o imenovanju Odbora za statutarno pravna pitanja i mjesnu samoupravu
40. Odluka o imenovanju Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu
39. Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije
38. Odluka o imenovanju Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade
37. Odluka o imenovanju Odbora za informiranje, međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju
36. Odluka o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, poduzetništvo, urbanizam i prostorno uređenje
48. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu Radija Otok Krk d.o.o.
47. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu Ponikve Voda d.o.o.
46. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu Ponikve Usluga d.o.o.
45. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu Ponikve Eko Otok Krkd.o.o.
44. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
43. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
42. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
41. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
40. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
30. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
29. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
28. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
27. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
26. Odluka o izboru Mandatne komisije
40. Rješenje o izboru članova Odbora za proračun, financije i imovinu
39. Rješenje o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti
38. Rješenje o izboru članova Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša
37. Rješenje o izboru članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
36. Rješenje o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
28. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina
27. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina
26. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine
25. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja
24. Rješenje o izboru Mandatne komisije

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr