SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
29. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
28. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja
27. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja
26. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja
25. Rješenje o izboru Mandatne komisije
37. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Opatije
36. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije
35. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije
34. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije
33. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Opatije
32. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Opatije
53. Financijski plan za požarnu 2017. godinu
52. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Raba za 2017. godinu
51. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2017. godinu
36. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Jelenje
35. Zaključak Urbroj: 2170/04-01-17-11
34. Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2017. godini
33. Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2017. godini
32. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2017. godinu
31. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
30. Program godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2017. godine
29. Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2017. godinu
28. Rješenje Urbroj: 2170-04-01-17-22
27. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
26. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine za 2017. godinu
25. Proračun Općine Jelenje za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
24. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
23. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
22. Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
21. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
20. Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016. godinu
19. Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2016. godinu
18. Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
17. Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2016. godinu
16. Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
26. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji
25. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
24. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
23. Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji
49. Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog odbora
48. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
47. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
46. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
45. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
44. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
43. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
42. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
41. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
40. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
39. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
38. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
37. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
36. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za III. I IV. Tromjesečje 2017. godine
35. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
34. Druge Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2017. godinu
33. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
32. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2017. godinu
31. Druge Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
30. Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
29. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
28. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr