SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 22. Petak, 29. kolovoza 2003.
GRAD KRALJEVICA
30

31.

Na temelju stavka 1. članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03), na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda od 15.6.2003. godine, članka 27. Statuta Grada Kraljevice, i članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice na 7. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

1. Grad Kraljevica daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za područje Grada Kraljevice, Dimnjačarsko-sanacijskoj radnji DIM-SAN vl. Ivica Cikač, Mali Dol 58, Križišće.

2. Koncesija se dodjeljuje na rok od 4 godine.

3. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju koncesije određeni objavljenim javnim natječajem od 15.6.2003. godine, utvrdit će se ugovorom o koncesiji.

Klasa: UP/I - 034-02/03-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-03-03

Kraljevica, 4. kolovoza 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Marinko Čandrlić, v. r.

OBRAZLOŽENJE

Grad Kraljevica objavila je dana 15.6.2003. godine javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za područje Grada Kraljevice.

Po objavljenom javnom natječaju pristigle su tri ponude

- Dimnjačarsko-sanacijska radnja DIM-SAN vl. Ivica Cikač, Mali Dol 58, Križišće.

- Uslužni obrt »USLUGA PERO« vl. Pero Krstulović, Fužinska 30, Rijeka.

- ŠKATULICA d.o.o. Rijeka, Kalina 7.

Razmatrajući pristigle ponude, u postupku je utvrđeno da ponude Dimnjačarsko-sanacijske radnje DIM-SAN vl. Ivica Cikač, Mali Dol 58, Križišće i Uslužnog obrta »USLUGA PERO« vl. Pero Krstulović, Rijeka, Fužinska 30, ispunjavaju uvjete tražene natječajem dok ponuda ŠKATULICA d.o.o. Rijeka, Kalina 7 nije kompletna iz razloga što nije priložena potvrda o plaćenoj jamčevini za ozbiljnost ponude, te je ista odbačena i nije se dalje razmatrala.

Nadalje utvrđeno je da je ponuda Dimnjačarsko-sanacijske radnje »DIM-SAN« vl. Ivice Cikača, Mali Dol 58, Križišće prosječno jeftinija u cijenama dimnjačarskih usluga i povoljnija u koncesijskoj naknadi te je ocijenjena sa 70 bodova, a ponuda uslužnog obrta »USLUGA PERO« prosječno skuplja u cijenama dimnjačarskih usluga i nepovoljnija u koncesijskoj naknadi te je ocijenjena sa 69 bodova sukladno odredbi članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Kraljevice (Sl.n. br. 8/03).

Nadalje u postupku utvrđeno je da oba ponuditelja imaju sposobnost za ostvarivanje koncesije na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, opreme i poslovnog prostora, te su ocijenjene s istim brojem bodova.

Sukladno većem broju bodova, a i zbog činjenice da je cijena čišćenja prema građanstvu ponuđena od DIM SAN povoljnija, te da ima sjedište na području Grada Kraljevice ponuda Dimnjačarsko sanacijske radnje DIM-SAN vl. Ivice Cikača, Mali Dol 58, Križišće ocijenjena je povoljnijom pa je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju koncesije, određeni javnim natječajem od 27.4.2003. godine, pobliže će se odrediti ugovorom o koncesiji, sukladno odredbi članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst Nar. nov. 26/03).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. 26/03).

Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno.

Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijanog rješenja, te primjerak tužbe za tuženo upravno tijelo.

Dostaviti:

- Dimnjačarsko-sanacijska radnja DIM-SAN vl. Ivica Cikač, Mali Dol 58, Križišće.

- Uslužni obrt »USLUGA PERO« vl. Pero Krstulović, Fužinska 30, Rijeka.

- ŠKATULICA d.o.o. Kalina 7, Rijeka,

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Kraljevice

Marinko Čandrlić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=38&mjesto=10001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr