SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 22. Petak, 29. kolovoza 2003.
GRAD KRALJEVICA
30

30.

Na temelju članka 48. stavak 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2003. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
»Orepčići« Kraljevica

Članak 1.

Članak 4. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica briše se, a novi tekst glasi:

»Ekonomska cijena iz članka 3. Odluke utvrđuje se prilikom donošenja Proračuna Grada Kraljevice.«

Članak 2.

Članak 5. stavak 1. briše se, a novi tekst glasi:

»Sudjelovanje roditelja - korisnika programa Vrtića koji imaju prebivalište na području Grada Kraljevice iznosi 55 0.000000e+000konomske cijene.«

Članak 3.

U članku 6. brišu se stavak 1. i stavak 2. a novi tekst glasi:

»Roditelj, korisnik prava na dječji doplatak, plaća 50% ekonomske cijene.

Za djecu, čiji je roditelj poginuo u Domovinskom ratu, ili je jednom od roditelja priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, plaća 30 0.000000e+000konomske cijene.«

U članku 6. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Utvrđuju se olakšice udjela roditelja u plaćanju smještaja djece u predškolsku ustanovu i to:

- 30 0d troškova redovnog mjeseca za svaki privremeni ispis duži od 30 dana.«

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica od 12. lipnja 2002. godine ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Izmjene i dopune Odluke o mjerilima za naplatu Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupit će na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića »Orepčići«.

Izmjene i dopune ove Odluke primjenjuju se od 1. rujna 2003. godine.

Klasa: 601-01/03-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-02-01

Kraljevica, 30. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Marinko Čandrlić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=38&mjesto=10001&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr