SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
OPĆINA VRBNIK
22

25.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01- vjerodostojno tumačenje), članka 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. (»Narodne novine« broj 154/02) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 28. sjednici održanoj 11. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Programa »Ekološki zasnovan sustav
zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku«

Članak 1.

Usvaja se Program »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku« s financijskim planom za realizaciju istog (vidi prilog Programu: Studiju »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku« od ožujka 2003. g. i Odluku Ponikve d.o.o Krk, broj: 42/S/1-03 od 28. travnja 2003. g., koje čine njegov sastavni dio).

Članak 2.

Ponikve d.o.o. Krk, Krk, Vršanska bb daje se suglasnost za zaduženje u svrhu realizacije Programa iz čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-04/01-03/01

Ur. broj: 2142-07-03-03-1

Vrbnik, 11. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=51516&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr