SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
OPĆINA VRBNIK
22

23.

Na temelju odredbi članka 12. i 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01- vjerodostojno tumačenje), članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01 i 36/02) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 11. sjednici održanoj 11. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju ustanove
- Javne vatrogasne postrojbe Krk

Članak 1.

Općina Vrbnik prihvaća Sporazum o osnivanju Ustanove - Javne vatrogasne postrojbe Krk.

Članak 2.

Daju se ovlasti predsjedniku Općinskog vijeća Franju Toljaniću da u ime Općine Vrbnik potpiše Sporazum o osnivanju Ustanove - Javne vatrogasne postrojbe Krk.

Članak 3.

Slavko Zahija, Bočina 6 imenuje se članom Upravnog vijeća Ustanove - Javne vatrogasne postrojbe Krk.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-05/03-01/04

Ur. broj: 2142-07-03-03-1

Vrbnik, 11. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=51516&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr