SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
GRAD KRK
Grad Krk

21.

Na temelju odredbi članka 12. i 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01 i 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 31. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove
- Javne vatrogasne postrojbe Krk

I.

Grad Krk prihvaća Sporazum o osnivanju Ustanove - Javne vatrogasne postrojbe Krk.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. da u ime Grada Krka potpiše Sporazum o osnivanju Ustanove - Javne vatrogasne postrojbe Krk.

III.

ROMEO JURINA iz Krka, Frankopanska 19 imenuje se članom Upravnog vijeća Ustanove - Javne vatrogasne postrojbe Krk.

Klasa: 214-01/03-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-03-7

Krk, 31. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=51500&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr