SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
GRAD KRK
Grad Krk

19.

Na temelju odredbi članka 68. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 31. srpnja 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o uvođenju (naplati) ekološke pristojbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i obveza plaćanja ekološke pristojbe na području Grada Krka.

Članak 2.

Ekološku pristojbu (u daljnjem tekstu: pristojba) plaća građanin koji na području Grada Krka, izvan svog stalnog prebivališta, koristi uskuge noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost, a stariji su od 12 godina (navršenih 12 godina starosti).

Smještajnim objektom u smislu ove Odluke razumijeva se: hotel, pansion, motel, turistički apartman, odmaralište, odmaralište za djecu i mladež, kamp, kuća i stan za odmor, soba za iznajmljivanje, lječilište, prenoćište i svi drugi objekti u kojima se građanima pružaju usluge smještaja.

Članak 3.

Pristojba će se koristi za unapređenje stanja okoliša, očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika i kulturnih dobara, sukladno godišnjem Programu.

Program iz stavka 1. ovoga članka svake će godine do 31. siječnja na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka i Poglavarstva usvojiti Gradsko vijeće Grada Krka.

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe, koje pružaju usluge noćenja u smještajnim objektima iz članka 2. ove Odluke naplaćuju ekološku pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.

Članak 5.

Pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenu, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, a određuje se u iznosu od 1,00 kn.

Pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani.

Članak 6.

Naplatu pristojbe dužni su vršiti svi koji pružaju ili posreduju pri pružanju usluge smještaja u smještajnom objektu sukladno članku 2. stavku 2. ove Odluke.

Naknada (provizija) za obavljanje poslova naplate pristojbe iznosi 100d naplaćene pristojbe.

Naplaćena pristojba uplaćuje se na žiroračun Grada Krka broj: 2402006 -1821500001),

- poziv na broj 21 pravne osobe 5789 - matični broj:

- poziv na broj 22 fizičke osobe 5789 - JMBG:

Članak 7.

Svako zakašnjenje uplate sredstava pristojbe sukladno članku 6. stavak 2. ove Odluke povlači zakonske zatezne kamate.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 15. lipnja 2004. godine.

Klasa: 334-10/03-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-03-5

Krk, 31. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=51500&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr