SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
GRAD CRIKVENICA
21

21.

Na temelju članka 15. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01 i 60/01) te članka 44. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 26/01), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 73. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe
izvan prodavaonica na području Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica i to: na klupama izvan tržnice, u kioscima, automatima, pokretnim prodavačima i prigodna prodaja.

Članak 2.

Prodaja robe izvan prodavaonica u smislu odredbi ove odluke moguća je jedino na javnoj površini odnosno na mjestima koje temeljem Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata utvrdi Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice te na javnim površinama koje se koriste u svrhu održavanja raznih vrsta manifestacija privremenih karaktera temeljem izdanog odobrenja za privremeno korištenje javne površine.

U svim navedenim slučajevima iz prethodnog stavka trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine sukladno Zakonu i ovoj Odluci, kao dokaz korištenja mjesta na kojem se obavlja prodaja predočavaju ugovor o korištenju javne površine odnosno odobrenje za korištenje javne površine.

Članak 3.

Na području Grada Crikvenice zabranjena je prodaja robe izvan prodavaonica, na javnim površinama, koja nije uređena na način predviđen člankom 2. ove Odluke.

Isto se odnosi na sve vrste prodaje i to: na klupama izvan tržnice, u kioscima, automatima, pokretnim prodavačima i prigodna prodaja.

Članak 4.

Sukladno članku 3. ove odluke zabranjuje se postavljanje stalaka, polica, klupica i ostalih uslužnih naprava i uređaja na javnu površinu ili fasadu ispred ili pored poslovnog prostora.

Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, rashladna škrinja, vitrina te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

Članak 5.

Na području Grada Crikvenice zabranjena je prodaja na zemljištu koje ne predstavlja javnu površinu i to: na klupama izvan tržnice, u kioscima, automatima, pokretnim prodavačima i prigodna prodaja.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te će naložiti uklanjanje svih vrsta predmeta i robe s javne površine u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko korisnik - prodavač ne postupi po rješenju, roba će se privremeno oduzeti s mogućnošću naknadnog preuzimanja uz uvjet plaćanja kazni i troškova uklanjanja i skladištenja.

Članak 7.

Ukoliko se utvrdi da je učinjen prekršaj koji je u nadležnosti gospodarske inspekcije, komunalni redar će o uočenom nepoštivanju odredbi ove Odluke, odnosno Zakona o trgovini, pismeno izvijestiti gospodarski inspektorat koji temeljem svojih ovlaštenja postupak sukladno odredbama Zakona o trgovini.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-01/03-01/124

Ur. broj: 2107/01-02-03-2

Crikvenica, 29. srpnja 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Grada Crikvenice
Ivica Malatestinić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=10003&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr