SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
116

35.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 2. Odluke o uspostavljanju suradnje između Općine Omišalj i Devinske Nove Vesi u Republici Slovačkoj, Općina Omišalj i Devinska Nova Ves zaključuju

SPORAZUM
o suradnji

Članak 1.

Općina Omišalj u Republici Hrvatskoj i Devinska Nova Ves u Republici Slovačkoj odlučili su uspostaviti međusobnu suradnju i prijateljstvo i time doprinijeti zajedničkom napretku obje općine.

Članak 2.

Općina Omišalj i Devinska Nova Ves ostvarivat će suradnju na:

- promicanju aktivnosti zasnovanih na recipročnim principima u oblasti kulture i sporta, s naglaskom na programe namijenjene mladom naraštaju,

- povezivanju gospodarskih subjekata dviju općina, s posebnim naglaskom na poticanju trgovine, turizma, te malog i srednjeg poduzetništva,

- prenošenju iskustava funkcioniranja komunalnog sustava,

- na ostalim područjima koja su u međusobnom interesu i samoupravnom djelokrugu Općine.

Članak 3.

Općina Omišalj i Devinska Nova Ves surađivat će na razini tijela općina, ustanova, poduzetnika i udruga građana.

Općina Omišalj i Devinska Nova Ves ocjenjuju važnim međusobne posjete te druge oblike komuniciranja.

Posebno će se ustrajati na poticanju i razvoju veza među mladim ljudima, njihovim udrugama i institucijama.

Članak 4.

Obje općine pridržavat će se ovog Sporazuma, osiguravajući i potičući razmjenu, suradnju i prijateljstvo.

Razrada konkretnih aktivnosti ovisno o specifičnostima pojedinih područja, utvrdit će se pojedinačnim programima u skladu s ovim Sporazumom.

Radi realizacije Sporazuma i dogovorenih programa, svaka će strana u roku od dva mjeseca od potpisa Sporazuma imenovati koordinatora za razdoblje od dvije godine.

Članak 5.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka strana može otkazati ovaj sporazum, na način da o tome pisanim putem obavijesti drugu stranu.

Članak 6.

Ovaj sporazum sastavljen je na slovačkom i hrvatskom jeziku i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2142-06-01-2

Omišalj, 10. studenoga 2006.

NačelnikNačelnik
Tomo Sparožić, v.r.Vladimir Mraz, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=51513&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr