SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
OPĆINA LOVRAN
116

30.

Na temelju članka 12 . Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97 , 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 9. Odluke o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/95) i članka 28. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2006. godine, donosi

ODLUKU
o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Lovran

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lovran.

Područje Općine Lovran predstavlja jedinstveno dimnjačarsko područje.

Članak 2.

Koncesija za obavljanje poslova iz članka 1. Ove Odluke daje se Dimnjačarskoj radnji BUNDALO SLOBODANA iz Rijeke, Kalina 11, na vrijeme od 5 godina počev od dana sklapanja ugovora, uz godišnju naknadu od 18.000,00 kuna, plativu u jednakim mjesečnim obrocima od 1.500,00 kn.

Članak 3.

Cijena redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih kanala u privatnim domaćinstvima, odnosno stana u stambenim zgradama, kao i cijena čišćenja po pozivu, iznosi 50,00 kuna (PDV uključen) po dimovodnom kanalu, u privatnim domaćinstvima, odnosno po stanu u stambenim zgradama.

Članak 4.

Temeljem članka 13. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu koncesionar sklapa ugovor o koncesiji s Općinskim poglavarstvom Općine Lovran kojim će se sukladno odredbama Odluke o dimnjačarskoj službi, utvrditi prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/06-01/06

Ur. broj: 2156/02-01-06-8

Lovran, 26. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić,v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=51415&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr