SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
OPĆINA KOSTRENA
116

27.

Na temelju članka 48. stavak 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj16. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga
Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja
- korisnika usluga

Članak 1.

Članak 5. stavak 1. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja - korisnika usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/ 00, 30/02, 15/03) mijenja se na način da u alineji 1. umjesto: »33 %« treba stajati: »35 %« i u alineji 2. umjesto: »33 %« treba stajati: »35 %«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-35

Kostrena, 16. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=51221&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr