SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
OPĆINA KOSTRENA
116

24.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. i 4. i članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/ 03) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 16. studenoga 2006. godine donosi

ODLUKU
O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE KOSTRENA ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 38/05, 19/06 i 31/06) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Kostrena za 2006. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-32

Kostrena, 16. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 

Odluka o III. izmjenama i dopunama   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=51221&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr