SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
GRAD KRALJEVICA
116

31.

Na temelju odredbi članka 6. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 22. studenoga 2006. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu

Članak 1.

U članku 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 39/05 i 17/06; dalje: Odluka), stavak 6. mijenja se i glasi:

»Kod planiranja Proračuna nisu se primijenile odredbe članka 26. i 29. Zakona o proračunu.«

Članak 2.

U članku 9. Odluke, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Neplanirane, a uplaćene pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.«

Članak 3.

U članku 21. Odluke, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poglavarstvo može na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i nabavu financijske imovine u okviru u Proračunu planiranih sredstava za rashode.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»O donošenju odluke iz stavka 2. ovog članka, Poglavarstvo će izvijestiti Gradsko vijeće u roku od 30 dana.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-08-06-20

Kraljevica, 22. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Danijel Frka, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=10001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr