SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
116

129.

Na temelju članka 9. stavak 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu (»Službene novine« broj 38/05, 4/06 i 20a/06) i članka 28. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine donijela je

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Dubašnica u Bogovićima - područnu školu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk

I.

Primorsko-goranska županija, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka i Općina Malinska-Dubašnica, zajednički će sufinancirati izgradnju školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Dubašnica u Bogovićima - područnu školu Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, sukladno Investicijskom projektu i to svaki u 1/3 dijela ukupne vrijednosti radova.

Ukupna vrijednost radova iznosi 15.021.625,39 kuna (s PDV-om).

Nositelj projekta je Općina Malinska-Dubašnica.

II.

Primorsko-goranska županija osigurat će potrebna sredstva za sufinanciranje u Proračunu za 2006., 2007. i 2008. godinu.

III.

Primorsko-goranska županija, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka i Općina Malinska-Dubašnica zaključit će Sporazum o sufinanciranju projekta iz članka l. ove Odluke kojim će se utvrditi uvjeti, dinamika i način financiranja.

IV.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Sporazuma iz članka III. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/72

Ur. broj: 2170/01-04-01-06-3

Rijeka, 23. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=00001&odluka=129
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr