SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
116

123.

Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 23. studenoga 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području
Primorsko-goranske županije

I.

Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:

1. prof. dr. sc. Vidoje Vujić, član Županijskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo, predsjednik

2. Đanino Sučić, član Županijske skupštine, član

3. Davor Mihelčić, Ured Županije, član

4. Ivan Lukarić, zamjenik načelnika Općine Vrbnik, član

5. Josip Malnar, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko- goranske županije, član

Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

1. Damir Lončarić, član Županijskog poglavarstva zadužen za turizam i ugostiteljstvo,

2. Čedomir Miler, član Županijske skupštine,

3. Sonja Bezjak, Upravni odjel za proračun i financije,

4. Ante Šoić, tajnik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije,

5. Željko Barčić, gradonačelnik Grada Raba.

Zamjenici članova sudjeluju u radu Komisije u slučaju spriječenosti pojedinog člana Komisije.

II.

Zadaci Komisije su sljedeći:

- raspisuje i provodi javni natječaj za davanje zajedničkih lovišta u zakup na području Primorsko-goranske županije na način propisan posebnim uputstvom,

- dostavlja Županijskoj skupštini izvješće o svom radu i prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta.

III.

Komisija odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Komisije.

Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova ukoliko je sjednici nazočna većina članova Komisije.

O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi odnosno zamjenici članova Komisije.

IV.

Članu Komisije za nazočnost sjednici pripada neto naknada u visini dnevnice za službena putovanja koja se priznaje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

V.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

VI.

Komisija prestaje s radom nakon što Županijska skupština donese odluku iz točke II. podstavak 2. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/76

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 23. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=00001&odluka=123
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr