SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
116

122.

Na temelju točke 5. Poglavlja V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskoga plana
intervencija u zaštiti okoliša

Članak 1.

U članku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu županijskoga plana intervencija u zaštiti okoliša (»Službene novine« broj 26/02, 18/03 i 4/06) stavak 2. mijenja se i glasi:

» Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se:

. Georg Žeželić, dipl. ing. - član Županijskoga poglavarstva za područje prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite okoliša, voditelj

. Ingo Kamenar, dipl. ing. - član Županijskoga poglavarstva za područje komunalnih djelatnosti, zamjenik voditelja

. Berislav Tulić, dipl. ing. - Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, zamjenik voditelja

. Vedrana Fržop-Kotulovski, dr. med. - član Županijskoga poglavarstva za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, članica

. Čedomir Miler, dipl. ing.- član Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, član

. Lenjinka Juričić-Mamilović, dipl. ing. - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, članica

. Ljubomir Stojnić, dipl. ing. - predstavnik Grada Rijeke, član

. Željko Linšak - predstavnik Općine Kostrena, član

. Stipe Vučemilo - predstavnik Općine Omišalj, član

. Nevenko Sablić, ing. - predstavnik OpćineViškovo, član

. mr. sc. Jarolim Meixner, dipl. ing. - DIOKI, d.d. LC DINA Omišalj, član

. Boris Legović, dipl. ing. - INA, RNR Urinj, član

. Milica Lulić, dipl. ing. - INA Maziva, članica

. Stjepan Kamber, dipl. ing. - »Hrvatske vode«, VGO Rijeka, član

. dr. sc. Vladimir Mičović - Zavod za javno zdravstvo, član

. Kazimir Mihić, dipl. ing. - Udruga IN Klub inovatora Rijeka, Sekcija za ekologiju, član.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a. koji glasi:

»Članak 3.a.

Članovi Stručnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad i prijevozne troškove.

Za nazočnost na sjednici članu Stručnog povjerenstva pripada neto naknada u visini dnevnice za službeno putovanje koja se isplaćuje zaposlenima u upravnim tijelima Županije, kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sjednica ako je njihova udaljenost veća od 20 kilometara i to u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza.

Dužnosnici i zaposleni u upravnim tijelima Županije te druge osobe kojima se plaća osigurava u Proračunu Županije ne ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/79

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-4

Rijeka, 23. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=00001&odluka=122
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr