SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
OPĆINA FUŽINE
115

53.

Na temelju članka 30. i 30.a) Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 37/05 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 10. listopada 2006. godine donosi

ODLUKU
o prirezu porezu na dohodak Općine Fužine

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se prirez porezu na dohodak i plaćanje prireza porezu na dohodak na području Općine Fužine.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Fužine, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 3.

Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisan uplatni račun uplatiti poslodavac ovlašten za isplatu dohotka istovremeno s isplatom dohotka i poreza na dohodak.

Uplatni račun i način plaćanja određeni su Naredbom o načinu uplaćivanju prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Članak 5.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2112/03-01-06-08

Fužine, 10. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=10009&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr