SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
GRAD RIJEKA
115

92.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01, 49/03 pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 55/04), članka 3. stavka 1. i članka 4. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine« broj 80/01) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/ 06 i 17/06 pročišćeni tekst), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 14. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo na području Grada Rijeke

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje radno vrijeme i raspored radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo radnim danom, nedjeljom i blagdanom na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

II. RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 2.

Radno vrijeme prodavaonica svih vrsta, trgovac određuje samostalno na način da radnim danom i nedjeljom poslovanje započinje najranije u 7,00 sati, a završi najkasnije u 22,00 sata.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prodavaonice i kiosci za prodaju prehrambenih proizvoda i trgovine svježom i smrznutom ribom (ribarnice) mogu poslovati radnim danom i nedjeljom na način da poslovanje započnu najranije u 6,00 sati, a završe najkasnije u 22,00 sata.

Članak 3.

Prodavaonice svih vrsta koje posluju unutar robnih kuća i trgovačkih centara koji čine samostalnu građevinsku cjelinu, posluju u radnom vremenu robnih kuća i trgovačkih centara, a u okviru radnog vremena određenog u članku 2. stavku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Benzinske postaje i ljekarne posluju radnim danom, nedjeljom i blagdanom u radnom vremenu koje trgovci samostalno odrede.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukoliko se ocijeni da na određenoj lokaciji nije zadovoljena opskrba potrošača lijekovima ili naftnim derivatima, Poglavarstvo Grada će posebnom odlukom odrediti radno vrijeme i raspored radnog vremena za pojedinu prodavaonicu iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 5.

Radno vrijeme tržnica na malo određuje se sukladno odredbama Pravilnika o tržnom redu na tržnicama na malo u Gradu Rijeci (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/00, 8/00 i 15/04).

Radno vrijeme sajmova određuje se na način da sajmovi radnim danom, nedjeljom i blagdanom započinju poslovanje najranije u 7,00 sati, a završe najkasnije u 22,00 sata.

Članak 6.

Na zahtjev trgovca, Poglavarstvo Grada može odobriti radno vrijeme prodavaonice u trajanju od 00,00 do 24,00 sata neprekidno, pod uvjetom da:

- postoji interes Grada za opskrbom određenim proizvodima na pojedinoj lokaciji,

- trgovac osigura dovoljan broj koševa za smeće u neposrednoj blizini prodavaonice,

- trgovac osigura dovoljan broj parkirnih mjesta u neposrednoj blizini prodavaonice te takvim poslovanjem ne ugrožava normalan tijek odvijanja prometa.

U tijeku poslovanja u vremenu utvrđenom stavkom 1. ovoga članka, trgovac mora osigurati poštivanje javnog reda i mira u objektu i neposrednoj okolini objekta te voditi računa o čistoći okoliša.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, s obrazloženjem i prethodnom suglasnošću stručno - poslovne organizacije čiji je trgovac član, podnosi se Odjelu gradske uprave za poduzetništvo Grada (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 7.

Poglavarstvo Grada, na prijedlog Odjela, može skratiti radno vrijeme prodavaonice iz članka 6. ove Odluke, do granice radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, ukoliko se temeljem zapisnika nadležnih tijela utvrdi da trgovac:

- ne osigurava poštivanje javnog reda i mira u objektu i u njegovoj neposrednoj okolini,

- ne vodi računa o čistoći okoliša.

Članak 8.

U dane blagdana prodavaonice svih vrsta i kiosci za prodaju prehrambenih proizvoda ne posluju, osim na dane blagdana: Uskrsni ponedjeljak - drugi dan Uskrsa, 15. kolovoza - Velika Gospa te 26. prosinca - Božićni blagdan, kada je dozvoljen rad prodavaonicama svih vrsta, kioscima za prodaju prehrambenih proizvoda i drugim oblicima trgovine.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prodavaonice cvijeća mogu poslovati na dan blagdana 1. studenoga - Svi sveti.

Članak 9.

Trgovac je dužan dostaviti Odjelu »Obrazac prijave radnog vremena prodavaonice« u suglasju s odredbama Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine« broj 80/01).

Članak 10.

Prodavaonice kojima je radno vrijeme određeno u trajanju od 0,00 do 24,00 po odredbama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 13/02) nastavljaju poslovati u odobrenom radnom vremenu.

Članak 11.

Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od trideset dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 13/02).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/85-54

Ur. broj: 2170-01-10-06-1

Rijeka, 14. studenoga 2006.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Zamjenica Predsjednika Poglavarstva
dr. sc. Romana Jerković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=51000&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr