SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
115

35.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/03, 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 12. sjednici održanoj dana 23. listopada 2006. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske broj 36/05), (u daljem tekstu: Program), mijenja se članak 2. i sada glasi:

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:

PRIHOD

PLAN 2006.

Komunalna naknada

3.250.000,00

Zakup javne površine

467.000,00

Naknada od koncesija na pomorskom dobru

215.000,00

Ostali proračunski prihodi

1.178.000,00

UKUPNO:

5.110.000,00

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i sada glasi:

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna Programa u iznosu od 4.276.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r. b.

OPIS TROŠKA

PLAN 2006.

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

635.000,00

1.1.

Ručno pometanje ulica

420.000,00

1.2.

Pranje javnih površina

80.000,00

1.3.

Troškovi DDD i higijen. službe

70.000,00

1.4.

Intervencije temeljem odluka kom. redara

60.000,00

1.5.

Ekološki program i akcije

5.000,00

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.000.000,00

2.1.

Održavanje zelenih površina

400.000,00

2.2.

Održavanje parka

100.000,00

2.3.

Šetalište Kneza Domagoja

40.000,00

2.4.

Održavanje parkovnih pješačkih staza

25.000,00

2.5.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica

35.000,00

2.6.

Održavanje drvoreda

40.000,00

2.7.

Održavanje travnjaka

35.000,00

2.8.

Održavanje živice

35.000,00

2.9.

Trošak vode za navodnjavanje zel. površina

70.000,00

2.10.

Održavanje javnih WC-a (u Parku i na Obali P. Krešimira IV.)

28.000,00

2.11.

Održavanje fontana

2.000,00

2.12.

Održavanje dječjih igrališta

10.000,00

2.13.

Održavanje pomorskog dobra

180.000,00

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

965.000,00

3.1.

Održavanje kolničkog zastora

720.000,00

3.2.

Oprema ceste

95.000,00

3.3.

Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu

40.000,00

3.4.

Održavanje objekata za cestovnu odvodnju

0,00

3.5.

Zimska služba

100.000,00

3.6.

Održavanje potpornih i obločnih zidova

0,00

3.7.

Hitne intervencije, popravci uspostava privremenog prometnog režima

5.000,00

3.8.

Održavanje gradskih autobusnih čekaonica

0,00

3.9

Održavanje natpisnih ploča naselja i ulica

5.000,00

4.

ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

335.000,00

4.1.

Održavanje slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama

55.000,00

4.2.

Održavanje kolektora obor. odvodnje

182.000,00

4.3.

Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda

32.000,00

4.4.

Dežurstva i intervencije na obali K. Branimira (na bazi 164 h)

46.000,00

4.5.

Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina (na bazi 504 h)

20.000,00

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

1.040.000,00

5.1.

Održavanje objekata javne rasvjete

540.000,00

5.5.

Trošak struje za javnu rasvjetu

500.000,00

6.

DEKORACIJA I ILUMINACIJA

300.000,00

7.

HITNE INTERVENCIJE

1.000,00

 

SVEUKUPNO:

4.276.000,00

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

Za potrebe pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna Programa u iznosu od kn 834.000,00 raspoređuju se na način:

POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r. b.

OPIS TROŠKA

PLAN 2006.

1.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

207.000,00

1.1.

Uređenje fontane na Trgu Vinodolskog zakona

0,00

1.2.

Uređenje zelene površine JTC-uz pekaru

68.000,00

1.3.

Spomenik - Šetalište Kneza Domagoja

56.000,00

1.4.

Nabava opreme za dječje igralište u Ledenicama

18.000,00

1.5.

Uređenje igrališta malih sportova u Klenovici

65.000,00

2.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

377.000,00

2.1.

Sanacija parkirališta Jurkovo

0,00

2.2.

Sanacija potpornog zida

310.000,00

2.3.

Uvođenje nove prometne regulacije (M. Mažuranić)

20.000,00

2.4.

Uređenje zemljišnog pojasa uz cestu lok. Kartgač

47.000,00

3.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

250.000,00

3.1.

Proširenja javne rasvjete

250.000,00

 

SVEUKUPNO:

834.000,00

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/94

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 24. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr