SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 37. Petak, 6. listopada 2006.
GRAD KRK
106

18.

Nakon izvršenog uspoređivanja općeg i posebnog dijela Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2005. godinu objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 6/05 od 25. ožujka 2005. godine, utvrđena je programska greška te se daje

ISPRAVAK
Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka
za 2005. godinu

U članku 1. pod A Račun prihoda i rashoda u koloni »2005/2« treba stajati:

- Tekući rashodi umjesto 34.888.000,00 kn ispravno 29.888.000,00 kn;

- Razlika višak - manjak umjesto -7.303.392,59 kn ispravno -2.303.392,59 kn;

pod C Račun zaduživanja/financiranja u koloni »2005/2« treba stajati:

- Primici od financijske imovine i zaduživanja umjesto 7.030.000,00 ispravno 2.030.000,00 kn

- Neto zaduživanje/financiranje umjesto 6.110.000,00 kn treba stajati 1.110.000,00 kn.

U članku 2. u Općem dijelu proračuna u koloni »novi proračun«

- Ukupni prihodi umjesto 49.456.607,41 ispravno 44.456.607,41

- Grupa 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja umjesto 7.030.000,00 ispravno 2.030.000,00

- Skupina 84 Primici od zaduživanja umjesto 7.000.000,00 ispravno 2.000.000,00

- Podskupina 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora umjesto 7.000.000,00 ispravno 2.000.000,00

- Odjeljak 8441 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora umjesto 7.000.000,00 ispravno 2.000.000,00

- Odjeljak 8441 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih fin. institucija umjesto 7.000.000,00 ispravno 2.000.000,00

- Ukupno izdaci umjesto 50.650.000,00 ispravno 45.650.000,00

- Grupa 3 Rashodi poslovanja umjesto 34.888.000,00 ispravno 29.888.000,00

- Skupina 38 Ostali rashodi umjesto 15.320.000,00 ispravno 10.320.000,00

- Podskupina 386 Kapitalne pomoći umjesto 12.170.000,00 ispravno 7.170.000,00

- Podskupina 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, bankama i ostalim fin. inst. umjesto 12.170.000,00 ispravno 7.170.000,00

U Posebnom dijelu proračuna u koloni »novi proračun«

- Razdjel 2 Upravni odjel komunalnog sustava umjesto 21.820.000,00 ispravno 16.820.000,00

- Glava 1 Upravni odjel komunalnog sustava umjesto 21.820.000,00 ispravno 16.820.000,00

- Program Komunalna infrastruktura, zaštita okoliša i prostorno uređenje umjesto 21.820.000,00 ispravno 16.820.000,00

- Aktivnost Opskrba vodom umjesto 8.290.000,00 ispravno 3.290.000,00

- Pozicija 3202 Vodoopskrba Šotoventa I. faza umjesto 6.500.000,00 ispravno 1.500.000,00.

Klasa: 400-08/05-01/3

Ur. broj: 2142/01-03-05-2

Krk, 4. travnja 2005.

Predstojnik
Ureda Grada
Marinko Bajčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=195&mjesto=51500&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr