SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
GRAD RIJEKA
105

78.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) te Glave V. Povelje o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/04) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Odbora
za koordinaciju

I.

Razrješuje se SLOBODANKA BUNDALO MIŠKOVIĆ dužnosti članice Odbora za koordinaciju.

II.

Za članicu Odbora za koordinaciju imenuje se MAJA TATALOVIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Odbora za koordinaciju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/06-01/176

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 21. rujna 2006.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51000&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr