SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
105

41.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 127/03) i članka 41. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 4. rujna 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se SILVIJA KOCIJAN, dipl. iur., pročelnik Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojednačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog obavljanja,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Malom Lošinju.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj, ili se može dostaviti neposredno u pisarnici Grada na istoj adresi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 008-01/06-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-06-2

Mali Lošinj, 4. rujna 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=10005&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr