SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 34. Petak, 8. rujna 2006.
GRAD KRK
17

16.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Krka

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Krk, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Grada Krka koji čini sastavi dio ove Odluke.

Članak 3.

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kuna po stranici, kao i naknadu materijalnih troškova u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije (manipulativni troškovi u svezi vođenja postupka, poštarina i sl.) u iznosu od 20,00 kn.

Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtijeva pristup informaciji uvidom u dokumente kojima raspolaže ili nadzire Grad, a nastali su prije 1993. godine (od strane pravnog prednika) dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kn za svaki pojedini dokument.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiroračuna Grada Krka broj: 2402006-1821500001 poziv na broj: 22 7706 - JMBG (za fizičke osobe) i 21 7706 - MB (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 008/02/06-01/3

Ur. broj: 2142/01-02-06-3

Krk, 3. kolovoza 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KRKA

Predsjednik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=192&mjesto=51500&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr