SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
GRAD KRK
99

12.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), a u svezi s člankom 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način osiguranja i raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Krka za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka.

Članak 2.

Dio sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću osiguravaju se u Proračunu Grada i iznose 105.000,00 kn godišnje.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim listama koje imaju najmanje jednog člana u Gradskom vijeću, tako da se za svakog člana utvrđuje jednaki iznos sredstava i to 7.000,00 kn po jednom članu Vijeća godišnje.

Članak 3.

Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka donosi Zaključak o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za svaku godinu, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu i kriterijima iz članka 2. ove Odluke.

Ako se tijekom proračunske godine izmjeni sastav Gradskog vijeća, sredstva koja Upravni odjel rasporedi prema odredbi stavka 1. ovoga članka neće se preraspodijeliti u toj godini.

Članak 4.

Sredstva utvrđena za rad političkih stranaka i nezavisnih lista doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno posebne žiro račune nositelja nezavisnih lista na koje će Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti prenositi sredstva tromjesečno, u jednakim iznosima.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-08/06-01/7

Ur. broj: 2142/01-01-06-3

Krk, 27. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=187&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr